Open issues voor de website

1             Jeugdevenementen

onder menu item Activiteiten staat een item Jeugdevenementen. Tot dusver heeft niemand dit item geclaimd. De evenementencommissie heeft zelf jeugd gerichte activiteiten ontwikkeld. Is er feitelijk een commissie Jeugdevenementen? Menu item verwijderen?

2             Bericht formulieren

Per bericht kan aanvullende informatie worden toegevoegd om:
- aan te geven over welke onderwerpen aan de functionaris een bericht kan worden gestuurd
- evt alternatief waar bericht naartoe gezonden kan worden. Bijvoorbeeld: voor welke financiële onderwerpen moet je bij de penningmeester zijn,  voor welke bij de administrateur? Of.  Voor opgave van een nieuw lid: lid moet je bij de havenmeester of bij de secretaris zijn?

- evt aangeven dat bijlagen niet met het ingevulde berichtformulier kan worden meegezonden.

3             Jaarprogramma / Agenda

Van Jeugdzeilen nog geen (voorlopig) jaarprogramma ontvangen.

4             Status communicatie middelen

De website beoogt alle leden te informeren over het reilen en zeilen binnen de vereniging. Voor ieder lid is alle info bereikbaar. Alle verenigingsinfo wordt aangeboden.
Naast de website zijn er ook nog andere internet based communicatie middelen. Wat is de status daarvan en wat is het formele beleid / afspraken van/met bestuur en commissies?

4.1         Facebook

Op homepage laatste bericht zichtbaar. Is wel met een cookie.

4.2         WhatsApp

De wedstrijdcommissie maakt/maakte(?) gebruik van WhatsApp. Blijft dat zo, en voor welke functies? Kan met website alle gewenste functionaliteit worden afgedekt? Is info voldoende beschikbaar voor alle leden die (nog) niet deelnemen aan de wedstrijden?

4.3         https://jeugdzeilenherkingen.wordpress.com/

Deze website bestaat nog steeds maar wordt niet onderhouden. Wie is formele beheerder? Wat wil Jeugdzeilen? Wat wil de feitelijke beheerder?

Reactie

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Wim Becker
22 dec 2018 22:35

Voorstel voor volgende aktie: ad 1 Menu item Jeugdevenementen verwijderen. ad 2 Aan elke functionaris vragen of tekst nodig is en zo ja vragen om een voorstel/concept te maken. ad 3 Telefonisch aan Henriƫtte Keijzer vragen waarom ze nog niet heeft gereageerd. ad 4.1 Gebruiker kan er zelf voor kiezen of cookie geplaatst mag worden. Voorlopig laten zoals het nu werkt. ad 4.2 Overleggen met Peter. Wat wil bestuur? ad 4.3 Geen link naar oude website. Huidige beheerder laten opruimen.

Formulier niet toegankelijk