Eerstvolgende evenementen

APR
10
Heel WSV doet

Evenement

Onze haven wordt door vele vrijwilligers weer seizoen-klaar gemaakt.

APR
10
Zwembadles

Jeugdzeilen

MEI
1
Opening Lustrumjaar

Evenement

Meer nieuws over de viering van het 50 jarig bestaan van onze vereniging volgt nog.

MEI
1
Les 1 Jeugdzeilen

Jeugdzeilen | 09:30

We starten met de bootjeskeuring. Aansluitend de eerste les (13:30 - 15:30)


qr-code-wsv

meer agenda en nieuws op wsv-herkingen.nl

Scan QR-code met je smartphone


krab
kop-krab-wsv-groot

't Krabbennest gesloten

corona

Clubhuis 't Krabbennest is gesloten vanaf 29 september vanwege aangescherpte Corona maatregelen.

Sanitaire voorzieningen op de benedenetage van het havengebouw blijven toegankelijk voor gebruik.


openlucht-alv-met-publiek

ALV besluit in de openlucht.

Het weer was voorafgaand aan vrijdag 10 juli bar en boos. Veel wind en af en toe regen.

Wonderwel was er vrijdag een weersverbetering en kon de aangekondigde ALV in de openlucht op vrijdagavond doorgang vinden.

varendeboot-heen-en-terug-optimized

Nieuws

Springkussen in wintermodus

In juli werd het 5 jaar oude springkussen vervangen door een nieuw exemplaar. De werkzaamheden zijn tijdens een regenachtige periode uitgevoerd door onze Klu...

Nieuwe kans voor getijdenproject in de Flakkeese Spuisluis?

Vanwege onvoldoende financiële middelen is de bouw van het Tidal Technology Center gestopt. Als er zich vóór 1 januari 2021 geen serieuze gegadigden melden v...

Vanaf 16 november geen drinkwater meer op de steigers

De haven is weer in wintermodus. Op de steigers is het drinkwater afgesloten. Bij het havengebouw kan nog wel drinkwater gehaald worden. De wintermodus bete...

Najaars editie van 't Krabbeltje verzonden

Het 2e 't Krabbeltje van 2020 is gereed en verzonden naar leden, jeugdleden, ereleden en gemeentelijke en andere instanties. Met de kaft meegerekend bevat de...

Notulen Algemene Vergadering 30 oktober gepubliceerd.

De notulen van de Algemene Vergadering op 30 oktober zijn gepubliceerd. De leden zijn per Ledenbrief geinformeerd. Deze door videobellen / beeldbellen onder...

Voorlopige aanslag toeristenbelasting lager

De voorlopige aanslag toeristenbvelasting is door de gemeente verlaagd tot 70% van het volgens de gebruikelijke methode berekende forfaitaire bedrag. Zie ge...