WSV Herkingen start project "Jachthaven-WSVH-2040"

Geplaatst op 11-02-2019  -  Categorie: Extern

Nieuwsbrief 9 februari 2019

Project “Jachthaven-WSVH-2040”

Beste leden,

Zoals eerder door onze voorzitter al vermeld in zijn nieuwjaarstoespraak zal alles rond getij, haveninrichting en de ontwikkelingen van onze vereniging in 2019 en 2020 een belangrijk aandachtspunt zijn, met name voor het bestuur. 

Gesprekken met rijk en gemeente over terugkeer van getij in de Grevelingen

Inmiddels zijn de gesprekken rond het getij met het rijk en de gemeente opgestart en hebben we de handen vol om adequaat te kunnen reageren op alles wat er op ons af komt. 

Als bestuur hebben we ons vervolgens gerealiseerd dat door de veelheid aan ontwikkelingen een goed overzicht broodnodig is; immers voorkomen moet worden dat de chemie -van alle zaken die binnen en rond onze vereniging momenteel spelen- gaat ontbreken. Ook gaan we aan de slag met een visie voor de langere termijn, immers ook over enkele decennia moet onze vereniging nog steeds dynamisch en bij de tijd zijn in alle opzichten.

Project: Overzicht en lange termijn visie

Voor het bestuur is het totaal van deze ontwikkelingen aanleiding geweest om een en ander in een projectvorm te gieten, met de naar ons idee passende projectnaam: 

“Jachthaven-WSVH-2040”.

Projectmanager Klaas Kerkhof

Ook hadden we als bestuur behoefte aan iemand die alle “ins en outs” rond dit project kan overzien, begeleiden en bijsturen, een projectmanager dus. Inmiddels hebben we ons lid Klaas Kerkhof (Spirit of Ahra) bereid gevonden deze rol als projectmanager in te vullen. Klaas heeft in het projectmanagement een zeer ruime professionele expertise, maar heeft ook –gelet ook op zijn langdurige lidmaatschap en eerdere bestuursfuncties- heel precies in beeld hoe een vereniging als de onze reilt en zeilt.  

Verantwoordelijkheden en organisatie

In onze bestuursvergadering van 22 januari 2019 hebben we vervolgens een functieprofiel (positie-opdracht-inhoud) vast kunnen stellen rond het projectmanagement. De projectmanager is de rechterhand van het bestuur rond dit project, is volledig gemandateerd en spreekt met partijen (intern/extern) op bestuursniveau. Binnen het bestuur behoudt de havencommissaris het project binnen zijn portefeuille. 

De projectmanager kan interne en/of externe deskundigen raadplegen c.q. inschakelen. Natuurlijk zal een en ander plaats gaan vinden in nauw overleg tussen de projectmanager en Inkoopcommissie.

Projectdoel is een door ALV goedgekeurd plan voor uitvoering

Tenslotte, de projectmanager is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van plannen etc. Zijn werkzaamheden worden als beëindigd beschouwd als er een uitgewerkt, door de ledenvergadering goedgekeurd plan is, gereed voor de uitvoering. 

We kunnen ons voorstellen dat een lancering van het projectmanagement binnen de vereniging vragen oproept. Het spreekt vanzelf dat het bestuur steeds bereid is een en ander toe te lichten.

 

Met vriendelijke groet

Bestuur van WSV-Herkingen,