Stukken ALV 12 april 2019 op website

Geplaatst op 23-03-2019  -  Categorie: WSV bestuur

De Algemene Ledenvergadering van 12 april wordt een bijzondere.

Naast de gebruikelijke agendapunten prijkt op de concept-agenda ook de Wijziging van statuten en reglementen. Omdat statutenwijziging speciale eisen stelt aan het aanwezige ledental verwacht het bestuur dat een extra vergadering noodzakeelijk is.

Alleen voor leden: