Zoeken

TTC, een bodemloze bouwput? Eindspel.

04 februari 2021  -  Extern
In de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam zagen we het afgelopen jaar 2020 geen TTC-bouwaktiviteiten. De realisatie van het TTC (Tidal Technology Centre) lag stil. Daardoor is de de verversing van het Grevelingen-water via de Flakkeese Spuisluis gebokkeerd. De toekomst van het bouwproject hangt aan een zijdendraad. 1 april 2021 is genoemd als uiterste datum waarop tot doorstart kan worden...

Was en droog voorzieningen weer beschikbaar.

28 januari 2021  -  Algemeen intern
Onze was- en droogapparatuur bij de sanitaire ruimtes in het havengebouw is vervangen en kan weer gebruikt worden. Er kan weer volop gewassen en gedroogd worden.  

Eerste PubQuiz smaakt naar meer.

19 januari 2021  -  Evenement
Liefst 37 leden hebben zich ingeschreven. Op 15 januari, vrijdagavond, 20:30u opent voorzitter Harmen de pubquiz. Het is voor een watersportvereniging een bijzondere online activiteit. Maar in coronatijd normaal. De voorzitter telt 54 bij de online Teams vergadering ingelogde deelnemers. Dat betekent dat sommige leden meerdere teams in de strijd werpen. Als quizmaster geeft Harmen uitleg ov...

Onderwaterbos in de Grevelingen

10 januari 2021  -  Algemeen intern
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. In verschillende Nederlandse steden zijn reeds Tiny Forests gerealiseerd...

Was- en droogapparatuur tijdelijk buiten gebruik

04 januari 2021  -  WSV bestuur
De was- en droog apparatuur in het havengebouw is tijdelijk buiten gebruik. 4 januari 2021 Aan de leden, Even een praktische mededeling:In verband met de vervanging van de was- en droogapparaten nabij de sanitaire ruimtes in het havengebouw zal vanaf heden (tot nader order) geen gebruik gemaakt kunnen worden van deze apparaten. In verband met de vervanging dienen ook wat aanpassingen aan d...

Ultimatum voor doorstart TTC 3 maanden uitgesteld tot 1 april.

29 december 2020  -  Extern
Gegadigden hadden de gelegenheid om bij Rijkswaterstaat plannen in te dienen die leiden tot voortzetting van het TTC (Tidal Technology Center) project. 1 Januari zou de beslissing vallen. Echter nog steeds zijn de plannen van gegadigden niet voldoende concreet. €€€? De beslissing om door te starten of te slopen is nu opgeschoven tot uiterlijk 1 april. Wat dit betekent voor vers water toevoer...

Nieuwe kans voor getijdenproject in de Flakkeese Spuisluis?

20 november 2020  -  Extern
Vanwege onvoldoende financiële middelen is de bouw van het Tidal Technology Center gestopt. Als er zich vóór 1 januari 2021 geen serieuze gegadigden melden voor een vervolg dan zal de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam weer teruggebracht worden naar de oorspronkelijke funktie van spuien. Voor een vervolgproject hebben zich inmiddels verschillende partijen gemeld. Zie artikel in PZC. Klik...

Najaars editie van 't Krabbeltje verzonden

14 november 2020  -  Krabbeltje
Het 2e 't Krabbeltje van 2020 is gereed en verzonden naar leden, jeugdleden, ereleden en gemeentelijke en andere instanties. Met de kaft meegerekend bevat deze uitgave 56 pagina's.  

Nieuw plan Brouwerseiland naar gemeenteraad

27 oktober 2020  -  Extern
Het vernieuwde plan Brouwerseiland is maandagavond 26 oktober besproken in de raadscommissie Economie en Ruimte van de gemeenteraad Schouwen-Duiveland. De partijen zijn akkoord om het aangepaste en opnieuw ingediende plan te behandelen in een speciale gemeenteraadsvergadering op donderdag 5 november. Meer over oa. commissie vergadering in: - Nog veel vragen, maar vernieuwd plan Brouwerseiland...

Algemene video vergadering op 30 oktober.

16 oktober 2020  -  WSV bestuur
Het bestuur heeft de leden per email geïnformeerd over en uitgenodigd voor een Algemene Vergadering op 30 oktober.Na de openlucht ALV-vergadering van 10 juli heeft deze vergadering opnieuw een primeur. De vergadering van 30 oktober zal worden ondersteund door videobellen / beeldbellen. De voorbereidingen daarvoor zijn nog in volle gang. De Agenda voor de AV van 30 oktober en de concept-Notulen...