Zoeken

Recreatief overnachten en ankeren (19:00-7:00uur) en andere verboden.

03 april 2020  -  Extern
==Actuele maatregelen. 3 april. Door het coronavirus zijn er verschillende maatregelen getroffen om verspreiding tegen te gaan. De actuele maatregelen zijn als volgt: Verboden te verblijven en aan te leggen op ALLE eilanden in het Grevelingenmeer Verboden recreatief te overnachten (19:00-7:00 uur) aan alle passantensteigers en in openbare havens aan de vaste wal Verboden recreatief te ove...

Eilanden in de Grevelingen voor recreanten verboden gebied. Nachtverblijf in jachthavens verboden.

01 april 2020  -  Extern
Nachtverblijf blijft verboden in alle havens aan het Grevelingenmeer. De eilanden in het Grevelingenmeer zijn voor recreanten verboden gebied. Het bestuur heeft de leden per email geïnformeerd:  Aan de leden, Zoals u vanavond heeft kunnen vernemen zijn de landelijke maatregelen verlengd tot en met 28 april aanstaande. De door het bestuur genomen maatregelen worden daarmee eveneens verleng...

Loop ze niet voor de voeten.

30 maart 2020  -  Extern
Zowel de veiligheidregio's Rotterdam-Rijnland als Zeeland vragen u dwingend om als rekreant weg te blijven uit hun verzorgingsgebied. De gezondheidszorg van de lokale voorzieningen is nauwelijks voldoende voor het verzorgingsgebied. patiënten blijven langer op de IC; "dit hebben we met z'n allen nog nooit meegemaakt"; nachtverblijf is niet toegestaan, noch in de jachthavens noch op onze e...

Ingevolge de Noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is alle sanitair op de jachthaven gesloten.

28 maart 2020  -  Algemeen intern
Alle sanitaire voorzieningen zijn vanaf zaterdag 28 maart, 18:00u gesloten. Het bestuur volgt hiermee de Noodverordening van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (dd. 27 maart 2020). In een brief per email heeft het bestuur op 28 maart de leden als volgt geinformeerd: Beste leden, Vanochtend bereikte ons onderstaande noodverordening van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, met verstrek...

Gemeenten en veiligheidsregio's beperken en verbieden steeds meer recreatief (nacht-)verblijf om verspreiding van het coronavirus te beperken.

27 maart 2020  -  Extern
Gemeenten en veiligheidsregio's weren de toestroom naar de recreatiegebieden die meer is dan ziekenhuizen tijdens de coronacrisis aan kunnen. Het virus woekert nog steeds. De maatregelen worden daarom steeds dwingender en indien noodzakelijk wordt er gehandhaafd. Zie berichten in diverse media: https://www.ad.nl/zeeland/toerist-mag-vanaf-maandag-niet-meer-in-zeeland-overnachten~a45ccd1d/ htt...

1 juni, nieuwe horizon van het project "Indamming van de verspeiding van het coronavirus".

25 maart 2020  -  Algemeen intern
Onze vereniging onderschrijft het nationale beleid en de verscherpte maatregelen om het coronavirus het hoofd te bieden. Activiteiten die het begin van het vaarseizoen zo leuk maken komen jammer genoeg te vervallen. Helaas, maar het moet! Het project "indamming van de verspreiding van het coronavirus Covid-19" vereist  dat de horizon van de nodige maatregelen opschuift naar 1 juni 2020. Dit ...

Het bestuur ondersteunt beleid van gemeente en veiligheidsregio en doet klemmend beroep op de leden.

22 maart 2020  -  Algemeen intern
De burgemeester van Goeree-Overflakkee,  Ada Grootenboer-Dubbelman, heeft samen met de burgemeester van Voorne-Putten, iedereen opgeroepen om niet naar vakantieparken, jachthavens en campings te komen. Meer hierover? Klik hier.Belangrijk is om te weten dat "de recreatie" het aantal aanwezigen op Goeree-Overflakkee in het voorjaar en de zomer aanmerkelijk doet toenemen. De capaciteit van de zor...

Burgemeester Grootenboer roept de mensen op om niet naar vakantie-accomodaties te komen.

21 maart 2020  -  Extern
Op de site van de gemeente Goeree-Overflakkee roept burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, samen met de burgemeester van Voorne-Putten, op om niet naar vakantieparken, jachthavens en campings te komen: “Het coronavirus heeft op dit moment invloed op alle aspecten van ons leven. Helaas ook op het vieren van onze vakantie. Ik roep hierbij mensen op om niet door het land te reizen voor hun vakan...

Gehele havengebouw op slot. Mindervalidentoilet en toilet-unit nabij E-steiger blijven toegankelijk.

15 maart 2020  -  Evenement
Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Op grond daarvan heeft het bestuur opnieuw de maatregelen op de haven uitgebereid en de leden geinformeerd. Het havengebouw gaat op slot; Uitsluitend het mindervalidentoilet en de toilet-unit ter hoogte van de E-steiger blijven in gebruik. De inhoud van de brief die het bestuur per e-mail ...

De Krabbeltje-redactie heeft voorjaarskriebels.

12 maart 2020  -  Krabbeltje
Voorjaar. Zoals elk jaar wordt in maart langzaam het vaarseizoen tot leven gewekt. Op zondag 29 maart is het alweer zomertijd! Alle goede ideeën komen tot ontwikkeling en uitvoering. 't Krabbeltje is ons cluborgaan waar leden kunnen verhalen over hun ervaringen en ideeën in alle stadia. En andere leden worden bij het lezen daarvan weer geïnspireerd. In het voorjaarsnummer kunt u het lezen. Ko...