Zoeken

Springkussen in wintermodus

25 november 2020  -  Algemeen intern
In juli werd het 5 jaar oude springkussen vervangen door een nieuw exemplaar. De werkzaamheden zijn tijdens een regenachtige periode uitgevoerd door onze Klus&Groen-ploeg. 's Zomers springt onze jeugd op het kussen. En in de winter is het kussen het domein van meerkoeten. Met als gevolg ongewenste hoeveelheden vogelpoep. Door het springkussen te beschermen met een dekzeil wordt dat de komende...

Nieuwe kans voor getijdenproject in de Flakkeese Spuisluis?

20 november 2020  -  Extern
Vanwege onvoldoende financiële middelen is de bouw van het Tidal Technology Center gestopt. Als er zich vóór 1 januari 2021 geen serieuze gegadigden melden voor een vervolg dan zal de Flakkeese Spuisluis in de Grevelingendam weer teruggebracht worden naar de oorspronkelijke funktie van spuien. Voor een vervolgproject hebben zich inmiddels verschillende partijen gemeld. Zie artikel in PZC. Klik...

Vanaf 16 november geen drinkwater meer op de steigers

16 november 2020  -  Algemeen intern
De haven is weer in wintermodus. Op de steigers is het drinkwater afgesloten. Bij het havengebouw kan nog wel drinkwater gehaald worden. De wintermodus betekent ook dat de toiletunit bij de E-steiger gesloten is.

Najaars editie van 't Krabbeltje verzonden

14 november 2020  -  Krabbeltje
Het 2e 't Krabbeltje van 2020 is gereed en verzonden naar leden, jeugdleden, ereleden en gemeentelijke en andere instanties. Met de kaft meegerekend bevat deze uitgave 56 pagina's.  

Notulen Algemene Vergadering 30 oktober gepubliceerd.

12 november 2020  -  Algemeen intern
De notulen van de Algemene Vergadering op 30 oktober zijn gepubliceerd. De leden zijn per Ledenbrief geinformeerd. Deze door videobellen / beeldbellen ondersteunde vergadering is "bijgewoond" door 47 leden. De notulen kunt u vinden op: Notulen Algemene Vergadering van 30 oktober 2020. Klik hier

Voorlopige aanslag toeristenbelasting lager

08 november 2020  -  Extern
De voorlopige aanslag toeristenbvelasting is door de gemeente verlaagd tot 70% van het volgens de gebruikelijke methode berekende forfaitaire bedrag. Zie gemeente Goeree-Overflakkee

Raad tegen Brouwerseiland

08 november 2020  -  Extern
De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft donderdag 5 november het aangepaste plan voor realisatie van Brouwerseiland verworpen. Zie Eilanden-Nieuws Zie Omroep Zeeland Zie PZC

Vrijwilligersprijs 2020 voor André Lüchtenborg

03 november 2020  -  Algemeen intern
De winnaar van de Dogteromprijs 2019, Tini Pulles, heeft onze wisseltrofee "van vrijwilligers voor vrijwilligers" dit jaar toegekend aan André Lüchtenborg.  André organiseert ieder jaar de sluitingswedstrijd. Ook de editie van dit corona-jaar. Voorzitter Harmen van Dorsser verwoordt de uitreiking aan André als volgt: Omdat we dit najaar geen fysieke Algemene Vergadering konden houden was h...

Nieuw plan Brouwerseiland naar gemeenteraad

27 oktober 2020  -  Extern
Het vernieuwde plan Brouwerseiland is maandagavond 26 oktober besproken in de raadscommissie Economie en Ruimte van de gemeenteraad Schouwen-Duiveland. De partijen zijn akkoord om het aangepaste en opnieuw ingediende plan te behandelen in een speciale gemeenteraadsvergadering op donderdag 5 november. Meer over oa. commissie vergadering in: - Nog veel vragen, maar vernieuwd plan Brouwerseiland...

Aangepast plan Brouwerseiland naar raad.

24 oktober 2020  -  Extern
Op 30 april 2019 vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de natuurvergunning voor de realisatie van het Brouwerseiland project. Daarna,op 9 mei 2019, stemde een meerderheid in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland voor een motie om niet meer door te gaan met Brouwerseiland. Coalitie en oppositie waren het over één ding eens: Brouwerseiland is echt verleden ...