1 juni, nieuwe horizon van het project "Indamming van de verspeiding van het coronavirus".

Geplaatst op 25-03-2020  -  Categorie: Algemeen intern

Onze vereniging onderschrijft het nationale beleid en de verscherpte maatregelen om het coronavirus het hoofd te bieden. Activiteiten die het begin van het vaarseizoen zo leuk maken komen jammer genoeg te vervallen.

Helaas, maar het moet!

Het project "indamming van de verspreiding van het coronavirus Covid-19" vereist  dat de horizon van de nodige maatregelen opschuift naar 1 juni 2020. Dit betekent dat alle activiteiten van onze vereniging die vóór 1 juni gepland zijn moeten worden afgelast of opgeschort.

Ook in de haven en op het haventerrein worden de maatregelen verscherpt in de hoop dat alle restricties zo snel mogelijk leiden tot genormaliseerde omstandigheden.

Het bestuur heeft de leden per email als volgt geinformeerd:


Aan de leden,

Afgelopen maandag zijn door het kabinet verscherpte maatregelen aangekondigd rond de verdere indamming van het Coronavirus. Het zal u niet vreemd voorkomen dat deze verscherpte maatregelen ook gevolgen hebben voor onze vereniging, dit ook in aansluiting op onze eerder afgekondigde maatregelen.

Zo worden alle evenementen/bijeenkomsten tot 1 juni 2020 afgelast/opgeschort. Dat geldt dus sowieso voor de volgende zaken:

  • Bestuursvergaderingen (er wordt wel zonder bijeen te komen overlegd/ bestuurd);
  • Algemene Vergadering (17 april). Voor enkele zaken die geen uitstel dulden zal een modus gevonden worden om toch besluiten te kunnen nemen. Hierover wordt u later geïnformeerd.;
  • Heel Herkingen Doet (18 april);
  • Jeugdzeilen, inclusief zwembad-les (vanaf de start tot 6 juni);
  • Zomeravondwedstrijden (vanaf begin mei);
  • Leden koken voor leden (16 mei).

Eind mei zal bezien worden of de afgelastingen/opschortingen voortgezet moeten worden na 1 juni. Wij zullen u daarover t.z.t. informeren.

Het samenkomstverbod geldt vanaf heden strikt voor onze haven: niet meer dan met drie personen, gezinnen uitgezonderd en natuurlijk verliezen we niet de vereiste afstand van 1,5 meter uit het oog! We vragen u verder dagrecreatie (dus ook klussen aan de boot) met minimale sociale contacten uit te voeren.

Helaas bleek vandaag dat er enkele stoelen en tafels vanuit de tent bijeen in het zonnetje gezet waren, daarbij duidelijk een opstelling hanterend die de 1,5 meter afstand van elkaar bij lange na niet haalt alsook -gelet op het aantal stoelen- het samenkomstverbod van drie  personen ruimschoots te boven gaat.

Tot slot geven wij aan dat het per heden niet langer is toegestaan om aan boord te overnachten. Al met al dringen wij er bij u op aan dat onze haven zo min mogelijk wordt gebruikt en bezocht; als het niet dringend noodzakelijk is blijf dan a.u.b. thuis!

Wij doen een dringend beroep op een ieder zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan deze verscherpte beheersmaatregelen te houden. Verder hopen we ook dat we met deze maatregelen kunnen voorkomen dat de overheid (inclusief de gemeente Goeree-Overflakkee) genoodzaakt zal zijn nieuwe -nog strengere- maatregelen te treffen.

Vriendelijke groet

Het Bestuur.