Getij Grevelingen publiceert Nieuwsbrieven. Registreer jouw abonnement.

Geplaatst op 20-12-2019  -  Categorie: Extern

Natuurlijke dynamiek van het water en de ecologische processen die daarbij horen

De rijksoverheid heeft in 2017 een verkenning gemaakt naar wat nodig is om alle grote wateren in Nederland ecologisch gezond en toekomstbestendig te maken. Het resultaat is een voorstel voor een pakket van maatregelen voor een meer natuurlijke dynamiek van het water en de ecologische processen die daarbij horen.

Beperkt getij op de Grevelingen

Het terugbrengen van beperkt getij op de Grevelingen is een van de maatregelen uit dit pakket.

Rijksoverheden (ministeries), provinciale overheden (Zuid-Holland en Zeeland), gemeentelijke overheden (Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland) en uitvoerende lichamen (Staatsbosbeheer, Rijks-Waterstaat) vormen daarvoor een werkverband.

De planuitwerkingsfase begin 2020 van start

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft op 20 november 2019 besloten dat "de planuitwerkingsfase" in kan gaan mits er definitieve afspraken zijn over sluitende financiering. Verwacht wordt dat dit begin 2020 het geval zal zijn.

Het werkverband publiceert Nieuwsbrieven

Inmiddels heeft het werkverband een 3e nieuwsbrief gepubliceerd op 5 december.
Klik hier voor de 3e Nieuwsbrief "Getij Grevelingen".

Na enige strubbelingen is het nu weer mogelijk om jezelf aan te melden voor de nieuwsbrief over Getij Grevelingen.

Echt de moeite waard! Klik hier, onderaan de Getij Grevelingen-pagina kun je jezelf vervolgens aanmelden met je e-mailadres.