Aanmeldformulier wedstrijden 2019

Voorwaarden voor deelname aan zeilwedstrijden.

Deelname aan de wedstrijden van WSV Herkingen is geheel voor eigen risico.

De WSV en wedstrijdorganisatie zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan tijdens deelname aan de wedstrijden.

Elke deelnemer dient minstens een geldige WA-verzekering te hebben afgesloten op zijn of haar boot. Indien geen Casco of All Risk verzekering ( of soort gelijk) is afgesloten kan bij de organisatie of een andere wedstijddeelnemer geen aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding.

Het inschrijfgeld voor de zomeravondwedstrijden bedraagt €10,00 voor de gehele reeks.

Dit bedrag kunt u overmaken naar NL82INGB0004110665 ten name van P. de Man,

onder vermelding van woensdagavondwedstrijden en de bootnaam.

NB.
Aan de sluitingswedstrijd, in september, kunnen uitsluitend leden deelnemen. Deelname daaraan is gratis.

 

Beveiligings code Beveiligings code